Amorteringsobjekt

Definition av Amorteringsobjekt

Amorteringsobjekt är ett begrepp som används inom finansbranschen och benämner det finansiella instrument eller tillgång som köpts för att investera eller amortera. Det kan vara ett obligation, ett företag eller en annan tillgång som investerare köper för att bilda grund för sin portfölj.

Exempel på Amorteringsobjekt

Ett av de vanligaste exempel på amorteringsobjekt är en obligation. Om du investerar i en obligation, så är du skyldig att betala den vid löptiden och kommer även att få tillbaka ett extra belopp ackumulerat över tiden, kallat ränta.

I augusti 2017 mottog svenska staten priset ”Årets Euro-amorteringsobjekt” på en euro- emission av Fitch Ratings, efter att ha utfärdat den största amorteringsmiljardnoten i Europa 2016. Denna not vann priset för att ha lyckas få uppmärksamhet inom hela Europa.

Relaterade ord

  • Avskrivningsobjekt
  • Avskrivningsenhet
  • Amorteringsföremål
  • Amorteringsenhet
  • Avskrivningsföremål