Amorteringsgräns

Definition av Amorteringsgräns

Amorteringsgräns är ett samlingsbegrepp för lånevillkor i Sverige. Det är en gräns som anger den maximala lånebeloppet för dem som söker bostadslån. Gränsen bestäms av det statliga myndigheten Finansinspektionen (FI). För att få lov att ta ett lån över amorteringsgränsen måste man kunna uppvisa vissa krav.

Exempel

”Familjen ansökte om bostadslån, men fann att amorteringsgränsen för deras situation var överskriden.”

I oktober 2020 höjdes amorteringsgränsen i Sverige till 5 miljoner kronor från 4 miljoner kronor vilket blev en uppmärksammad nyhet. Finansinspektionen förklarade att detta var för att möjliggöra för fler hushåll att ta bostadslån.

Relaterade ord

  • Avskrivningsgräns
  • Avskrivningstak
  • Amorteringstak
  • Avskrivningströskel
  • Amorteringströskel