Aktuell ränta

Definition av Aktuell ränta

Aktuell ränta är ett uttryck som refererar till den räntesats som långivare eller finansföretag tar ut för att bevilja lån eller kredit. Räntan är den prislapp som en låntagare måste betala som avgift för att ta lån.

Exempel på Aktuell ränta

En låntagare kan ansöka om ett lån med en aktuell ränta på 8%. Det innebär att de måste betala 8% av det totala lånet som avgift direkt till långivaren.

Under 2019 gick den europeiska Centralbanken (ECB) ut med att de sänkte sin aktuella räntefot för att stödja ekonomin i Europa, vilket sänkte kort och långfristiga räntor över hela världen. Det resulterade i att lån och kredit blev billigare över hela linjen.

Relaterade ord

  • Nuvarande ränta
  • Gällande ränta
  • Aktuellt räntesats
  • Gällande räntesats
  • Nuvarande räntesats